Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ensamhet gör dig sjuk

/
  • P-O Bergqvist ordnade en jul för alla ensamma. Men han tror att många inte kommer till sådana arrangemang, för att de skäms för sin ensamhet.
  • Det finns hur många studier som helst som bekräftar sambandet mellan ensamhet och sjukdom, säger professor Mikael Rostila.

En av femtio har ingen kontakt med släkt eller vänner. Och en av fyra deltar sällan i större sociala sammanhang.
Under storhelgerna finns många som vill hjälpa till att bryta den farliga ensamheten. Men det är svårt att nå alla de som verkligen behöver.

Annons

På många håll i Hälsingland ordnades träffar för ensamma i jul.

En av de som engagerat sig på eget initiativ är P-O Bergqvist i Söderhamn. Han ordnade "Jul för alla" på Centrum för alla. Maten tiggdes ihop från lokala handlare, och alla var välkomna.

I fjol var premiär för hans julfirande. Det var inte så många som kom den gången. De som kom var mycket tacksamma. I år kom 40–50 personer, och han hoppas att det kan växa ännu mer till nästa år.

– Behovet finns när samhället blir tuffare. Men det är inte så lätt att nå ut till alla ensamma, säger P-O Bergqvist.

Den som inte har någon att fira med vill kanske inte skylta med det, tror han.

Karin Ellström är en annan engagerad söderhamnare. Hon ordnade "Jul för ensamma" på Norrtullskyrkan för fjärde gången. Det brukar komma ett 50-tal personer för att få äta jullunch i gemenskap. Alla är välkomna på jullunchen, det kommer en del missbrukare och familjer som har det tufft.

– Men den övervägande delen är ensamma. De som inte kan träffa sin familj på storhelger. De kanske inte är välkomna, om de levt i missbruk länge och sårat många. De kan känna skuld och skam, säger Karin Ellström.

Den som inte hört av sig på länge kan ha svårt att ta kontakt även om det är jul.

– Sedan finns de som mår psykiskt dåligt och har börjat isolera sig. Om man känner sig annorlunda kan det bli en ond spiral som är svår att bryta, säger Karin Ellström.

Hon har kontaktat psykiatrin för att de ska sprida budskapet om Jul för ensamma. Men hon tror inte att hennes evenemang når så många av de hundratals ensamma som förmodligen finns i kommunen.

– Nej, tyvärr tror jag inte det, säger Karin Ellström.

Läs också: De firar jul tillsammans

Man kan mäta ensamhet och isolering på många sätt.

Statistiska Centralbyrån SCB har sin "Undersökningarna av levnadsförhållanden", som visar att nära fyra procent av svenskarna är socialt isolerade. Det vill säga flera hundra personer i varje hälsingekommun.

SCB definierar social isolering som att man bor ensam och träffar anhöriga eller vänner mer sällan än en gång per vecka. De som inte ens har kontakter via telefon eller internet är omkring två procent. Det skulle innebära cirka 200 personer, till och med i de minsta hälsingekommunerna.

Den Nationella folkhälsoenkäten från Folkhälsoinstitutet mäter i stället så kallat socialt deltagande. Det handlar om större sammanhang, större än att fika med en kompis.

Den visar att var fjärde gävleborgare, 23 procent, har det som klassas som "lågt socialt deltagande". Det vill säga att de deltagit i högst en aktivitet som fest, släktträff, kurs eller biobesök – på ett helt år.

Det ser ungefär lika ut i många glesbefolkade län. Folk i tätbefolkade län är mer sociala. Uppsala har minst andel som klassas som lågt deltagande, med 17 procent.

Läs också: Sjuåringar funderar på varför vi firar jul: "Jesus gjorde kanske tomten"

Att vara ensam är förstås sorgset och tråkigt. Men det är faktiskt inte bara ett psykiskt problem. En studie har visat att ensamhet kan vara lika farligt för hälsan som att röka eller dricka för mycket.

– Sambandet mellan ensamhet och sjukdomar ser man i varendaste undersökning, säger Lars Andersson, professor i åldrande vid Linköpings universitet.

Amerikanska forskare har tagit blodprov på dels personer som säger att de känner sig ensamma, och dels en kontrollgrupp som inte är ensamma. Det visade sig att de ensamma hade sämre immunförsvar, och alltså löpte större risk att bli sjuka.

Men vad är orsak och vad är verkan – det är fortfarande inte bevisat enligt Lars Andersson.

– Orsakar ensamhet dåligt immunförsvar? Förmodligen. Motsatsen är mycket mindre sannolik, att dåligt immunförsvar skulle orsaka ensamhet, säger Lars Andersson.

Andra forskare har gett kompletterande förklaringar, berättar Mikael Rostila, professor i social epidemiologi vid Chess, ett forskningscenter för jämlik hälsa vid Stockholms universitet. Han forskar alltså på olika samhällsgruppers hälsa.

En förklaringsmodell handlar om att dämpa stress. Alla råkar någon gång ut för stora jobbiga händelser, som en anhörigs död eller att bli av med jobbet. Det leder till stress som är skadligt för hälsan. Den som då har vänner omkring sig får stöd som minskar stressen.

– En annan förklaring är att det alltid sprids normer i nätverk, hälsonormer till exempel. Om du har folk omkring dig som ser att har ett riskbeteende vad gäller tobak, alkohol eller droger, då finns chansen att de säger åt dig att sluta eller söka hjälp. En slags social kontroll, säger Mikael Rostila.

Mer läsning