Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En del av den långa listan över besparingar

En hel del förslag i den långa listan från cheferna är svåra att förstå innebörden av. Det kan handla om att sluta med ett visst läkemedel eller byta en behandlingsmetod mot en annan.
Även listan här inte är komplett väcker den säkert känslor.

Annons

PRIMÄRVÅRDEN

Sluta med röntgen vid lindriga knä- och höftproblem

– behandla lindrig acne

– behandla fot- och handvårtor

– operera kosmetiska ofarliga hudförändringar

Inga nya resurser till barn och unga med psykiska besvär – ökar trycket på barn- och ungdomspsykiatrin

Kommunerna ska bekosta medicinsortering vid särskilda boenden.

Transportrullstolar ska betalas av patienten

Mindre bidrag till näringspreparat

Stänga distriktssköterskemottagningar

Inga läkare vid kontrollbesök för ettåringar

Vissa läkarbesök kan ersättas med telefonsamtal

Minska årskontroller av okomplicerad diabetes och lindrig astma

Färre kontroller för personer med högt blodtryck

Patienten får betala snarkskena själv

DIVISION MEDICIN

Sluta

– vårda äldre patienter på sjukhus om de har särskilt boende och inte förväntas leva så länge

– behandla urininkontinens vid stroke med läkemedel

– med uppföljning av glutenintolerans när behandlingen fungerar

– med vissa läkemedel vid hjärninfarkt

– behandla förmaksflimmer när det inte finns riskfaktorer

– ta prover och göra undersökningar på medicinskt färdigbehandlade som väntar på särskilt boende

– utreda matallergi hos vuxna

– med rutinmässig datortomografi vid nya anfall av redan känd epilepsi.

Något färre pacemaker-operationer (10 av 300)

Minskad provtagning vid rutinkontroller för reumatiker

Inga blodsockerstickor till diabetiker som inte riskerar allvarliga blodsockerfall

Begränsa valmöjligheterna för sondvälling

Begränsa hälsingepatienters stöd till permissionsresor från Rehab-medicin i Sandviken

DIVISION OPERATION

Sluta med hängbuksoperationer efter viktnedgång

– rekonstruktion av bröst efter bröstcanceroperationer

– med bröstförminskningar

– med bråckoperationer när patienten inte har några besvär

– totalplastik på näsor

– med utprovning och utlämning av bröstproteser för bröstcancerpatienter

Patienten får själv betala för tekniska hörselhjälpmedel som förstärkt telefonsignal och TV-ljud.

Högre gräns för hörapparatsutprovning

Minska antalet undersökningar för röstbesvär

Minska ambulanspersonalen i länet med tolv personer

BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN

Sluta med

– föräldrastöd vid sömnstörningar

– jourbesök före kontakt med sjukvårdsrådgivningen

– sjukgymnastik för reumabarn som enbart har smärta.

Färre allergitester

KVINNOSJUKVÅRD

Begränsa antalet inseminationsförsök till två eller tre

Max ett dygn på BB för frisk omföderska utan komplikationer

En istället för två barnläkarundersökningar efter förlossningen

Öka antalet hemaborter

VUXENPSYKIATRIN

Sluta med

– antigympagrupp

– avslappning

– ljusterapi

– massage

– akupunktur

– hjälpa patienter med praktiska sysslor som inte är behandlingrelaterrade

Färre träffar med anhöriga

Mer läsning

Annons