Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför begår män våldshandlingar mot kvinnor

/
  • Johnny Jakobsson är verksamhetsansvarig vid kriscentrumet Stickan, kriscentrum för män.
  • Män som utför olika former av våld är oftast män som är kris och saknar verktyg för att hantera situationen, menar Johnny Jakobsson.

Att vi oftast pratar om offret när det handlar om mäns våld mot kvinnor eller våldtäktsfall gör att man osynliggör förövarnas ansvar. På kriscentrumet Stickan i Gävle tar man emot män som behöver verktyg för att hantera bland annat aggressioner.

Annons

Läs även: Marie: Jag blev överfallen och våldtagen men vågade inte polisanmäla

På krismottagningen Stickan i Gävle finns verksamhetsansvarige Johnny Jakobsson, psykoterapeut som arbetar med att hjälpa män som är i kris. Bland annat kan det handla om att hantera ilska och våld, ensamhet, sexualitet, problem inom familjen eller vid separationer. Johnny Jakobsson är även ordförande för Rikskriscentrum och har deltagit i referensgruppsarbete åt regeringen i frågan om mäns våld mot kvinnor.

– Om man ska försöka förstå det som kan resultera i våld utifrån mäns perspektiv så behöver man se det som händer i ett sammanhang. Vi lever i ett samhälle som inte är jämställt och som är styrt av normer och förväntningar på hur man ska vara som man och som kvinna, säger han.

Pojkar och flickor lär sig tidigt hur de ska bete sig för att passa in i mallen, och det formar den självbild som sedan till stor del styr vilka förväntningar vuxna män och kvinnor har på sig själva. När män får svårt att leva upp till mansnormen, som är präglad av styrka och handlingskraft snarare än vilsenhet, kan deras liv bli utmanade och de kan hamna i kris. Det finns också en självuppfyllande myt som innebär att män inte ska eller kan tala om känslor.

– Män är dock lika bra som kvinnor på att prata om känslor och relationer egentligen, de är bara inte lika vana att göra det. Samma sak gäller med aggressivitet, sorg och nedstämdhet - egentligen skiljer sig inte könen åt - kvinnor och män har samma register av känslor, men har fått lära sig att hantera och visa dessa på olika sätt.

Som grupp är män mer benägna än kvinnor att vara destruktiva när de hamnar i livskriser.

– Det gäller inte alla män, men vi kan exempelvis se i folkhälsostatistik att män än tar livet av sig i mycket större grad än kvinnor.

På Stickan vill man möta upp män innan konsekvenserna som psykisk ohälsa, missbruk eller våld skett och erbjuder rum och verktyg för män att ta ansvar för att hantera sina kriser i livet. Men män som redan har gått över gränsen kommer också till mottagningen.

– Vi har både grupp- och individbehandling för män som till exempel har utövat våld och har problem med aggressioner.

Vissa kommer till Stickan genom kontakt med socialtjänsten men de allra flesta kommer av egen kraft.

– Alla människor kan förändras. Det finns myter om vad det innebär att vara man som begränsar mäns handlingsutrymme. Vad det gäller våld så finns det en myt som har starkt fäste, nämligen att om mannen en gång slagit, kommer han göra det igen. Det behöver inte stämma alls.  Att vi, både män och kvinnor, har den attityden gör att vi fråntar män deras ansvar att förändra det som de i dessa fall gör mot kvinnor, säger Johnny Jakobsson.

Läs även:

Fällande domar i våldtäktsfall i Hälsingland de senaste två åren

Mäns våld är kontrollerat, det sker inte i affekt

Kraftig ökning av anmälda våldtäkter

Mer läsning

Annons