Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åsa Lindestams (S) riksdagsförslag ska rädda jobben i länet

/
  • Åsa Lindestam (S), riksdagsledamot från Söderhamn, har skrivit tre motioner som kan höja utbildningsnivån i Gävleborg.

En delegation från Gävleborg uppvaktade nyligen regeringen för att komma till rätta med den låga utbildningsnivån i länet. Varken företag eller offentliga arbetsgivare hittar den kompetens de behöver bland gävleborgarna.
Nu har Åsa Lindestam (S) skrivit tre riksdagsmotioner som ska rädda jobben i länet.

Annons

Delegationen bestod av representanter från kommunernas lärcentra och tog med sig förslag på hur regeringen och riskdagen skulle kunna stötta Gävleborg i att få fler länsbor att utbilda sig. Förslagen hade arbetats fram tillsammans med riksdagsledamöter från länet, Region Gävleborg och Högskolan i Gävle.

LÄS MER: Regeringen uppvaktades om kompetensbristen i länet

Problemet är att de arbetstillfällen som finns i länet riskerar att gå förlorade därför att kompetensen jobben kräver saknas hos invånarna. Drygt var fjärde företag i Gävleborg får inte tag i den arbetskraft de behöver och inom offentliga verksamheter saknas kompetenta sökande till nära vartannat jobb. Så ont om kompetens har inte länet haft på tio år. Bara drygt var sjätte gävleborgare har en högskoleutbildning, jämfört med fler än var fjärde svensk.

Delegationen träffade Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning samt gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic (S) och lämnade sina förslag. Det handlade om en önskan att få fler utbildningsplatser på Högskolan i Gävle och att underlätta för fler yrkeshögskoleutbildningar i länet. Dessutom föreslogs Gävleborg bli pilotlän i ett försök där personer kan få behålla a-kassa, sjukpenning och försörjningsstöd samtidigt som de läser in enskilda kurser på komvux.

LÄS MER: Förslag: Arbetslösa i Gävleborg ska få plugga på komvux

Åsa Lindestam, riksdagsledamot från Söderhamn, har nu i tre riksdagsmotioner lyft förslagen från delegationen. Dels förslår hon att fler högskoleplatser ska förläggas till kommunernas lärcentra. På så vis kan människor som redan har familj och är rotade i en kommun läsa in en högskoleutbildning. Ett annat förslag är att fler kommuner ska kunna dela på en yrkeshögskoleutbildning och förlägga studieplatser på olika orter.

Dessutom föreslår Åsa Lindestam att regeringen ska se över vilka möjligheter personer som står långt från arbetsmarknaden har att kunna studera vidare. Hon ser att bidragssystemet blir ett hinder för människor att utbilda sig, eftersom de riskerar att förlora sina bidrag om de börjar studera. Genom att samla pengarna till Arbetsförmedlingen, a-kassorna, Försäkringskassan, Migrationsverket, socialförsäkringssystemen, kommunala bidrag och studiemedel i en gemensam pott, kan de i stället användas till att ge ekonomiskt stöd för dem som behöver läsa in grundskola och gymnasieutbildning.

Gävleborg har den högsta arbetslösheten i landet. Fler än var tionde gävleborgare går arbetslös, jämfört med drygt var tjugonde svensk. Drygt var femte ungdom i länet är arbetslös, nära dubbelt så stor andel som i resten av riket. Bland de länsbor som är födda i ett annat land saknar fyra av tio jobb, hos utrikesfödda i övriga landet är arbetslösheten hälften så hög.

LÄS MER: Nu kommer Högskolan till dig

Läs ledare: /opinion/ledare/ska-asa-lindestam-leda-kunskapsrevolutionen

Mer läsning

Annons