Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dubbelspår engagerar i Hudiksvall: Oro för en "Berlinmur" genom centrum

En järnvägsstation måste ligga centralt, helst centralare än idag. Då är lokstallarna inget alternativ tycker Måns Almkvist, Hudiksvall i en fullsatt Baptistkyrkan när frågan om dubbelspår diskuterades i onsdagskväll.

Annons

Det var fullsatt när dubbelspår genom Hudiksvall  diskuterades inom Omställning Hudiksvall i Baptistkyrkan på onsdagskvällen

Flera deltagare tog Söderhamns station som exempel på när en station ligger ocentralt. Sigurd Melin deltog i Omställning Hudiksvalls möte om dubbelspår och förklarade hur han tänker sig att dra järnvägen genom tunnlar under Hudiksvalls tätort.

– Jag trodde själv att det inte fanns ett bättre förslag, men nu har jag kommit på ett nytt förslag, säger Sigurd Melin.

Hans nya förslag innebär att Hudiksvalls järnvägsstation flyttas söderut till nuvarande lokstallarna. Det är lämpligt med tanke på den nya stadsdel som ska byggas upp i det västra hamnområdet framhåller han.

Illustration över tänkta järnvägstunnlar under Hudiksvalls tätort som föreslås av Sigurd Melin, Näsviken.

Måns Almkvist som är st-läkare på Hudisvalls sjukhus instämmer inte. Han tar Söderhamn som exempel. Där ligger stationen 800 meter från centrum. Där var tanken att staden skulle utvidgas i riktning mot stationsområdet, men så har inte skett än.

Om Hudiksvalls station flyttas till lokstallarna är det 750 meter söderut från nuvarande stationshus och handelscentrum och sjukhuset framhåller Måns Almkvist.

– Vi ska inte överskatta Hudiksvalls tillväxtförmåga, säger Måns Almkvist.

Onsdagkvällens möte var alltså välbesökt men den mesta tiden användes för att presentera Sigurd Melins förslag för att dra det nya dubbelspåret i två olika tunnlar under Hudiksvall. Han gör inga ekonomiska kalkyler kring sina förslag.

– Min invändning är inte att mitt förslag är bättre, utan invändningen är att mitt förslag inte ens får delta i racet, säger Sigurd Melin.

Hudiksvalls kommunstyrelse har valt att ta fram ett förslag där det viktiga är ett centralt stationsläge och ett spår som dras parallellt med dagens enkelspår genom centrum.

Kulturredaktör Christina Busck oroar sig över kommunens brådska och den

–Det finns många ingångar i frågan, klimatet, hur påverkar frågan om höghastighetståg, men det är ändå det jag reagerade på först som känns viktigast, barriären genom Hudiksvall, en Berlinmur, säger kulturredaktör Christina Busck vid Hudiksvalls Tidning, som var särskilt inbjuden till mötet.

Dessutom oroar sig Christina Busck över den stora brådska som Hudiksvalls kommunstyrelse visar i syfte att övertyga Trafikverket att gå med på kommunens förslag.

– Den brådskan kan innebär att vi river kulturhuset och står med ett bibliotek i tillfälliga lokaler och ingen konsertsal när kanske Trafikverket väljer en annan lösning, säger Christina Busck.

Dubbelspår och den barriär som det innebär är inte förenligt med reglerna kring riksintressen bedömer Lena Bergils, Norrbo, pensionerad länsantikvarie. Hon framhåller att länsstyrelsen inte accepterar att före detta EFS-kyrkan rivs med motivering utifrån hur det förändrar stadens karaktär.

– Framför allt vill jag framhålla att vi inte behöver bestämma oss för olika förslag här idag. Vi kan bestämma vilka förslag vi vill ska utredas, säger Lena Bergils.

Det ståndpunkten delar Andrea Bromhed (MP) som förklarade att hon själv hade många frågor som hon vill ställa till Trafikverket.

Deltog gjorde företrädare för förra mandatperiodens borgliga styrande, Alliansen, och de förklarade samfällt att de vill arrangera en till debatt där kommunens planeringschef Hans Gyllow får förklara kommunstyrelsens förslag och där Trafikverket medverkar för att svara på frågor.

– Jag tror det blir svårt att få Trafikverket att bekosta två tunnlar under Hudiksvall, men det kan de själva få svara på, säger Jonas Holm (M).

Ett helt nytt förslag kom från pensionerade ingenjören med stort tågintresse, Olle Englundh, Harmånger. Han tycker att Trafikverket kan få sin vilja igenom och bygga ett dubbelspår längs med E4 väster om Hudiksvall. Vid Medskog ska det finns en godsterminal.

Varför har ingen förslagit att det blir en godsterminal för järnvägen vid Medskog undrar Olle Englundh, Harmånger. I bakgrunde Ingmar Höglund.

– Jag är förvånad att ingen föreslagit det. Varför ska godset lastas av i Sundsvall för landsvägstransport till Hudiksvall, säger Olle Englundh.

Persontrafiken ska fortsatt gå till Hudiksvalls nuvarande station föreslår han. Det ska ske genom att tågen kör in från dubelspåret till stationen via den södra sträckningen och vänder där för att återansluta till det nya dubbelspåret.

Hudiksvalls kommunstyrelsen håller på att ta fram ett utställningsförslag för dubelspår genom Hudiksvall och när det är klart får allmänheten tillfälle att komma med synpunkter.

– Vi ser att ämnet engagerar och det är viktigt att vi fortsätter diskussionen för ett hållbart Hudiksvall, säger Ingmar Höglund, ordförande för Omställning Hudiksvall.

Sigurd Melin, inbjuden av Omställning Hudiksvall för att diskutera dubbelspår genom Hudiksvall.

Mer läsning

Annons