Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Alla är välkomna att delta i miljöarbetet

Alliansregeringens långsiktiga mål är att hela den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel till år 2030. Det är ett mycket ambitiöst mål, som kräver att alla inblandade aktörer agerar kraftfullt.

Alliansregeringens långsiktiga mål är att hela den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel till år 2030. Det är ett mycket ambitiöst mål, som kräver att alla inblandade aktörer agerar kraftfullt. Därför ser vi det som väldigt positivt att Statoil och Lantmännen visar intresse och engagemang. Men med ett sådant engagemang är det lite överraskande att man tycks så ovetande om de målsättningar som regeringen satt upp och de åtgärder som regeringen infört.

Målet om minst 10 procent förnybara drivmedel till år 2020 överensstämmer med det bindande mål som fastställts av EU för alla medlemsländer. Det är nödvändigt att Sverige omsätter det målet till nationella krav för att uppnå det EU kräver av oss.

Men, av allt att döma, kommer den stora omställning med satsningar som görs inom hela transportsystemet innebära att Sverige överträffar det drivmedelsmålet till år 2020.

2020-målet är en miniminivå och inget tak, vilket man lätt kan förledas att tro av Lantmännen och Statoils debattartikel.

Alliansregeringen driver en aktiv och kraftfull politik, både i Sverige och EU, för att öka användningen och produktionen av förnybara drivmedel. Det är till exempel tack vare att den svenska regeringen varit pådrivande i EU som inblandningen av etanol i bensin och rme i diesel nu tillåts öka.

Klimatskattepaketet på drygt 3 miljarder kronor är utformat för att styra i en klimatvänlig riktning, där koldioxidskatten och den förändrade fordonsskatten bidrar till ökad bränsleeffektivitet och ökar konkurrenskraften för alternativen till bensin och diesel. För att stimulera och öka andelen miljöfordon i Sverige har regeringen framgångsrikt infört miljöbilspremien som nu övergått i en långsiktig skattebefrielse på miljöbilar.

Det är bara ett fårtal exempel på investeringar och satsningar som regeringen gjort på området. Att som Statoil och Lantmännen argumentera för att dessa skulle strypa användning och tillgång till förnybara drivmedel, är svårt att förstå, när regering och riksdag tvärtom gör förnybara drivmedel mer konkurrenskraftiga och lönsamma.

Det är bra att Lantmännen och Statoil delar regeringens starka tilltro till de förnybara drivmedlens framtid. Ska vi klara klimatutmaningen och ställa om samhället i en hållbar riktning, behövs alla krafter. Regeringen har satt ambitionsnivån och målen högre än kanske något annat EU-land och dessutom följt upp målen med skarpa beslut om åtgärder. Det finns ingen anledning att ompröva den färdriktningen – tvärtom behöver alla aktörer hjälpas åt för att på bara två decennier kunna nå en total omställning av hela transportsystemet. Från dagens fossilberoende samhälle, till morgondagens fossilfria. Lantmännen och Statoil är varmt välkomna att bidra i det arbetet.

Claes Västerteg (C)

vice ordf. miljö- och jordbruksutskottet

Sofia Arkelsten (M)

ledamot miljö- och jordbruksutskottet

Anita Brodén (FP)

ledamot miljö- och jordbruksutskottet

Irene Oskarsson (KD)

ledamot miljö- och jordbruksutskottet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel