Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldre gynnas av Alliansens politik

I samband med att årets budget presenterades har det hörts röster om att regeringens politik är orättvis mot pensionärer. Framförallt beror det på jobbskatteavdraget som ger lägre skatt till den som arbetar. Men en rättvis bedömning av Alliansens politik borde se till hur äldres situation som helhet har förändrats.

Annons

Sammantaget har våra reformer gett pensionärer mer kvar att leva på och dessutom har omfattande satsningar gjorts för en bättre äldreomsorg under mandatperioden.

När Alliansen vann valet var det stora utanförskapet i form av arbetslösa, sjukskrivna och förtidspensionärer vårt största samhällsproblem. Med en åldrande befolkning som går i pension allt tidigare var en reform för fler i arbete angelägen. All forskning visar att skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare som gör det lönsammare att arbeta är viktiga – därav jobbskatteavdraget.

Att sysselsättningen ökat har haft en direkt påverkan på pensionärernas ekonomi. Det beror på att den faktor som påverkar inkomstpensionerna mest är Sveriges samlade inkomstutveckling. Tack vare den goda sysselsättningsutvecklingen höjdes till exempel inkomstpensionerna med 4,5 procent år 2009, vilket kan jämföras med 0,8 procent år 2005 mitt under brinnande högkonjunktur. På grund av den internationella finanskrisen kommer resultatet framöver att bli svagare, men läget hade varit ännu sämre utan de genomförda reformerna. Fler som arbetar ger oss dessutom mer resurser för välfärden. Här har omfattande satsningar för äldre gjorts under mandatperioden. Till exempel har vi avsatt 1,4 miljarder kronor per år för att förbättra äldreomsorgen. En halv miljard kronor årligen har också öronmärks för fler äldreboenden – ett länge eftersatt område. Inte minst har vi tillfört stora resurser till kommuner och landsting under krisen för att värna den sjukvård och omsorg som äldre i hög grad är beroende av.

Även om jobbskatterna har prioriterats har pensionärerna inte varit lottlösa. Förra året sänktes skatten för nittio procent av landets pensionärer. I årets höstbudget föreslås ytterligare lättnader. Totalt innebär detta en sänkt skatt för en garantipensionär på mellan cirka 3 500 och 4 400 kronor per år. Det är också värt att notera att den som är över 65 år och väljer att jobba får ett extra högt jobbskatteavdrag. Att den förra borgerliga regeringen, liksom Alliansen, sänkte skatterna för pensionärer kan ställas mot att Socialdemokraterna traditionellt alltid har varit emot sådana lättnader.

Alliansens jobbpolitik har gett resultat. Trots att vi befinner oss mitt i en kris utförs fler arbetade timmar än vid motsvarande tid 2006 då högkonjunktur rådde. Vi Moderater vill gärna fortsätta sänka skatten för pensionärer och förbättra äldres levnadsvillkor. För att det ska vara möjligt är det viktigt att vi fortsätter på den inslagna arbetslinjen.

Margareta B Kjellin (M)

Riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet med ansvar för äldrefrågor

Mer läsning

Annons