Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Agendan är känd och glasklar

Utbildningsnämndens ledamöter Marie Mill (SRD) och Conny Englund (politiskt obunden) beskriver (7/3) att de upplever en dold agenda vad det gäller Ramsjö skola.

Annons

Jag ser agendan som känd och glasklar. Utbildningsnämnden är skolhuvudman. Kommunfullmäktige har utsett elva ledamöter till att utgöra huvudmannaskapet för bland annat grundskola. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter. Medan huvudmannens ansvar gäller hela verksamheten, har förskolechef och rektor ansvar för förskole- och skolenhetens kvalitet och resultat. Deras ansvar innebär, liksom huvudmannens, att inom givna ramar se till att utbildningen genomförs utifrån nationella mål, krav och riktlinjer samt att personalen får förutsättningar att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Finns inget dolt i detta utan bör ses som tydligt direktiv.

Vidare är huvudmannens ansvar att utbildningen ska vara likvärdig och vila på vetenskaplig grund. Med stöd av forskning vet vi att barns kunskapsutveckling sker genom lek, socialt samspel, utforskande, skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, skollagens 1 kapitel 4 § och 3 kapitel.

Att ta ansvar handlar om att se vilka villkor det finns för framtiden och hantera dem för kommande dagar. Inte för de dagar som redan passerat. Denna hantering kan absolut utföras på olika sätt och den politiska kartan kan bidra till gracer av valmöjligheter. Någon talar om att en skola med 15-talet elever har nått sin smärtgräns och frågan om man som huvudman kan bedriva en skola i smärtgräns bör diskuteras. Det är frågeställningen och uppgiften vid nämndens kommande sammanträde.

Vad det gäller styrning och ledning i Ljusdals kommun är det väl känt att under mandatperioden 2011–2014 har S, V och SRD makten genom valteknisk samverkan. Någon uppsägning av detta handslag har aldrig skett. I styrelser och nämnder i kommunen och kommunens bolag finns ordföringar med partibehörighet S, V och SRD. Uppdrag och ansvar belönas med månadsarvode. Ingen systematiskt dold agenda här heller.

Malin Ängerå (S)

ordförande utbildningsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel