Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Acceptera aldrig våld och hot

/

Annons

Politiskt våld – tankarna går till diktaturer och länder med aktiva terrororganisationer. Men det politiska våldet finns också i Sverige, om än i en för det mesta mildare form. Det fanns i valrörelsen 2006, då bland annat Centerpartiets lokaler utsattes för flera fall av skadegörelse med politiska motiv. Det drabbar också enskilda förtroendevalda och deras familjer.

Enligt en undersökning som tidningen Dagen Samhälle publicerat och som genomförts av Göteborgs universitet så har var femte lokal heltidspolitiker varit utsatt för hot eller våld på grund av sitt politiska uppdrag det senaste året. För den stora majoriteten fritidspolitiker är utsattheten betydligt mindre, men ändå har sex procent av fritidspolitikerna utsatts för hot och våld. Utsattheten upplevs och har säkert också blivit större under senare år. Risken är stor att det läget kommer att förvärras än mer under de närmaste åren, om lågkonjunkturen återigen tvingar kommuner och landsting till smärtsamma besparingar.

Det finns två olika former av politiskt motiverade hot och våld. Den ena formen handlar om att olika politiska beslut som har tagits eller ska tas upprör någon. Det kan vara enskilda ärenden inom socialtjänsten, nedläggningar av sjukhus eller byggnadsplaner som är det som utgör grogrunden för hoten. Det är ofta någon som känner sig personligt berörd som går över gränsen för att visa sitt missnöje med politiken.

Den som är politiker måste vara beredd att möta upprörda medborgares kritik och ilska i samband med olika beslut, men ska aldrig behöva acceptera hot och våld. Samtidigt har politikerna i dessa lägen ofta en chans att förebygga upprörda känslor genom att vara öppen och ha en beslutsprocess där man lyssnar till och försöker svara på medborgarna invändningar och frågor. Det kommer inte alltid räcka, men ett sådant arbetssätt minskar risken för att enskilda medborgarens frustration övergår i våld och hot.

Den andra formen av politiskt motiverat våld och hot är mer ideologiskt betingad. Det finns både på vänsterextrema och högerextrema grupperingar som är ideologiskt inriktade på politiskt våld som arbetsmetod. Det är dessa grupperingar som ofta riktar våld mot varandra, men det riktas ibland också mot de som valt ett parlamentariskt arbetssätt. Här är det framför allt företrädare för Sverigedemokraterna och i viss mån Vänsterpartiet som är utsatta.

Hot och våld mot de förtroendevalda som bär upp det demokratiska systemet utgör ett hot mot demokratin. För att komma tillrätta med detta är det viktigt att samhället tar hoten på allvar. Det handlar inte minst om polisen. Centralt och inom Säkerhetspolisen finns säkert förståelsen för hur allvarligt politiskt motiverat våld och hot är, men lokalt kan nog polisen ibland ha svårt att sätta in denna typ av brottslighet i ett större sammanhang.

Det finns även andra än polisen som har ett ansvar. Det grundläggande är att alla som är demokrater står upp för den demokratiska vägen för att påverka i samhället. Det kan ibland finnas en tendens till försvar för olagliga aktioner, bara för att syftet är gott. Där behöver opinionsbildare och politiker bli tydligare i sitt avståndstagande från olagliga direkta aktioner, vare sig de syftar till att stoppa djurförsök eller att stoppa invandringen. Skadegörelse och trakasserier, våld och hot är aldrig acceptabla metoder för att påverka samhällsutvecklingen i en demokrati.

 

Centerpressens Nyhetsbyrå

Mer läsning

Annons