Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

33 platser för strandnära byggen

/

Elva områden har försvunnit och fyra lagts till i det senaste förslaget till var i Hudiksvall det ska bli lättare att frångå strandskyddet för att skapa landsbygdsutveckling.

Annons

Begreppet LIS – landsbygdsutveckling i strandnära lägen, uppstod i samband med att riksdagen 2009 förändrade strandskyddet.

– Det finns sedan tidigare sex skäl som kan motivera en strandskyddsdispens. Det här är ett sjunde skäl vid sidan om de andra, säger byggnadsnämndens ordförande Ann Berg (FP).

Hudiksvalls kommun håller nu på att ta fram sin första plan för var LIS-områdena ska finnas, alltså där landsbygdsutvecklingen kan vara ett skäl för att ge dispens från strandskyddet.

Ett förslag har varit ute på samråd och reviderats. Om kommunstyrelsen godkänner det nya förslaget så ska det ställas ut och planen ska sedan antas av kommunfullmäktige. Den ska sedan omprövas minst vart fjärde år.

Förslaget konstaterar att flera områden längs kusten har valts bort eftersom det ingår i riksintresset Hudiksvallskusten för rörligt friluftsliv och naturvård. Dessutom har kuststräckan bland de högsta landskapsbildsvärdena i länet.

I och runt tätorter och småorter vill förslaget ge utrymme för permanentboende och verksamheter. Ett kriterium är att LIS-områdena åtminstone på sikt ska kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Låglänta områden har undantagits med tanke på att klimatförändringar kan ge högre vattennivåer i framtiden.

Dellensjöarna med omnejd lyfts fram som ett viktigt område för utveckling av rörligt friluftsliv och turism. Däremot är kommunens bedömning att LIS-områden vid mindre sjöar och vattendrag inte på ett tydligt sätt skulle bidra till landsbygdsutvecklingen.

Nu finns 33 aktuella områden. Efter samrådet plockades Hallavallen, Brunkänge, Ora, Dellenbaden, Båtlänningen, Lappån, Skarplyckesjön, Örarna, Kolarviken, Hagafjärden och Fjäle bort.

Tillkommit har Tallbacken, Karlsnäs, Skålbo och Nianfors.

Anders Hall är en av de som kritiserat det tidigare förslaget. Han försökte för några år sedan sälja fritidstomter på Örängesnäset i Njutånger, men fick nej. Han tycker att Njutångerskusten är helt bortglömd i förslaget.

Inre delen av Njutångersfjärden finns med som ett LIS-område.

– Det är inne i själva samhället. De som kommer utifrån och letar ett fritidsboende vill inte bosätta sig där, säger han.

Förslaget presenterades för kommunstyrelsens utvecklingsutskott i förra veckan.

– Områdena är säkert större än det ser ut kartan, men med tanke på möjligheterna att utveckla turism kan det kännas lite konstigt att det bara vinns ett i Svågadalen, säger oppositionsrådet Mikael Löthstam (S).

Annons