Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Insändare
Varför licensjakt på lodjur?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenterna hävdar att det vore oansvarigt att genomföra licensjakt på lodjur 2022.

Annons

Under flera år har skadorna på skogen och för lantbrukarna förvärrats på grund av ökade klövviltstammar. Antal trafikolyckor med klövvilt har också ökat markant. Lodjuret är en utmärkt predator på rådjur men även på dovhjort och kalvar av kronhjort. Mot den bakgrunden anser vi att jakt på lodjur är kontraproduktivt och oansvarigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och bryter dessutom mot EU:s art- och habitatdirektiv.

Hur motiverar landshövdingen ett eventuellt beslut om licensjakt på lodjur?

Svenska Rovdjursföreningen och region Gävleborg ber länsstyrelsen att inte besluta om licensjakt efter lodjur 2022.

Vi vill särskilt understryka följande omständigheter, som var för sig och tillsammans starkt talar för att licensjakt efter lodjur inte bör ske:

Annons

• Varje levande lodjur minskar kostnaden för trafikolyckor för enskilda och samhället med cirka 0,5 miljoner kronor per år då de i snitt tar cirka 65 hjortdjur per år* I Gävleborg har trafikolyckorna med rådjur tredubblats de senast 20 åren.

Annons

• Betesskador orsakade av hjortdjur på skogen och för lantbrukets grödor uppskattas till miljarder kronor. Dessa skador skulle minska markant med större lodjursstammar.

• En nyligen gjord undersökning av SLU visar att acceptansen för lodjur i Sverige är mycket stor i hela landet, 97 procent vill ha lodjur i Sverige.

• 96 procent anser inte att jakt ska ske även om rovdjuren konkurrerar med människan om det jaktbara viltet. Ändå är konkurrensen troligen ett av huvudskälen till låga förvaltningsnivåer i länen.

• Lodjuren har i princip ingen negativ påverkan på tamdjur och hundar i Sverige. Totalt dödades 97 får 2020 till en total kostnad av cirka 150 000 kronor och i länet har endast 9st dödats per år de senaste 10 åren

• Lodjuret är rödlistat och jakten är oförenlig med EU:s fridlysningsregler, som förtydligats i den så kallade Tapiola-domen och den nya vägledning som kom från EU-kommissionen den 12 oktober 2021.

• Lodjuret har jagats till allt lägre nivåer i Sverige och stammen blir därmed ytterst känslig för inavel och eventuella epidemier som kattpest. Förvaltningsnivån i Gävleborg har sänkts från 20 årliga föryngringar (ca 110 individer) till i dag 13 föryngringar (72 individer), vilket motsvarar en föryngring per 14 kvadratmil i landets skogstätaste län!

Annons

• Det finns inga tydliga vetenskapliga underlag som visar att jakt leder till större acceptans för lodjur bland allmänheten, snarare tvärtom.

Annons

• Endast en mindre andel av jägarkåren är intresserade av lodjursjakten. Till den senaste lodjursjakten 2021 registrerades 4 067, av vilka 325 utgjordes av utländska troféjägare.

Utifrån de positiva effekterna av fler lodjur är det uppenbart att det är totalt oansvarigt att genomföra licensjakt på lodjur 2022.

Magnus Orrebrant, ordförande Svenska rovdjursföreningen

Anders Ekholm, regionansvarig Gävleborgs län

*varje vuxet lodjur tar cirka 65 rådjur, kronhjortar, dovhjort per år. Cirka 12 procent av alla rådjur är involverade i trafikolyckor till en kostnad av 62 000 kronor per olycka

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy