Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Ostkustbana för hela kommunen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Hudiksvalls Kommun, nytt stationsläge. En järnvägsstation på Håsta i anslutning till riksväg 84 vore det bästa alternativet, skriver insändaren.

Annons

Trafikverkets tre alternativa dragningar av dubbelspår för godståg och persontrafik är: Det östra, det västra och alternativ 3.

Hudiksvalls Kommun har nu en unik möjlighet att utveckla hela kommunen för alla kommuninnevånare och inte bara för de som köper dyra bostadsrätter eller har möjlighet att bo i dyra hyresrätter vid havet.

Det östra alternativet, vilket i princip dras genom centrum som i dag:

• Stänger av de västra och centrala stadsdelarna och Möljen från havet och skär av Hamngatan.

• Stadens historiska koppling till hamnen och havet försvinner.

• En dragning av ett dubbelspår med godstrafik skapar en barriär och en delad stadskärna med svårlösta ljudproblem.

• En av Hudiksvalls vackraste platser, Rådhusparken försvinner.

Politikerna tog hjälp av Landskapslaget för att med ”vackra bilder” försöka övertyga innevånarna och länsantikvarie att en inglasning av spåren skulle lösa alla problem, vilket misslyckades. Då togs alternativ 3 fram!

Annons

Alternativ 3, med stationsläge vid Lillfjärden

Annons

• Hela Glysisområdet förändras och blir parkering och bussterminal, miljön kring Lillfjärden fördärvas.

• Godstrafik som dras på en viadukt skapar svårlösta bullerproblem för de omkringboende.

Dessa båda förslag har fördelen att kommunens politiker och tjänstemän möjligen kan gå till tåget, för övriga kommuninnevånare vilka i framtiden tar el-/vätgasbuss, elbil eller cykel till tåget är dessa centrala lägen inte nödvändiga.

Ostkustbanan västra läget. Unika möjligheter skapas när en sträckning av dubbelspåren dras enligt det västra alternativet, tycker insändarskribenten.

För arbetsresor med tåg är dessa centrala stationslägen inte avgörande för att prioritera resor med tåg.

En sammanhållen bullerfri stadskärna med Hudiksvalls unika läge vid havet är för framtiden en ovärderlig resurs som bör tas till vara, inte fördärvas genom ett dubbelspår med godstrafik.

Annons

Dragningen av järnvägen inom Hudiksvalls Kommun påverkar kommunen i 100 år, inte en mandatperiod.

Annons

Det västra läget, som dras nära E4

• Järnvägsdragningen i anslutning till E4 sker i områden vilka inte är lika bullerkänsliga som centrumnära dragningar och åtgärder mot buller är enklare att lösa i detta fall.

• Korsningen E4 – riksväg 84 ligger mitt i kommunen och blir den punkt där persontrafik av olika trafikslag utgår. Där finns även unika förutsättningar för godshantering; järnväg – el-/vätgaslastbilar – el-/vätgasbussar.

• Riksväg 84 mot fjällen skapar möjlighet för persontrafik tåg-buss.

• Ett stationsläge vid Håsta har bra förutsättningar för bilparkering, bussterminal samt godsterminal och ger kommunen stora utvecklingsmöjligheter genom enkla kommunikationer från alla kommundelarna samt via E4.

• Från stationen når man centrum med elbussar, eltaxi eller cykel på 5-10 minuter, och når ett sammanhållet centrum utan bullrande godståg.

• Rivs befintliga järnvägen skapas unika möjligheter för ytterligare attraktiva bostäder/arbetsplatser både vid Kattvikskajen, Håstaholmen samt vid Lillfjärden.

Min slutsats efter att grundligt studerat detta är att det enda alternativet för ett framtida expansivt och trivsamt Hudiksvall där hela kommunen kan utvecklas positivt är det västra alternativet till järnvägsdragning med en järnvägsstation i förslaget läge vid Håsta i anslutning till riksväg 84.

Annons

Anders Löfstrand

Näsviken

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy