Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Vindkraft i Söderhamn

Insändare
Snart dags för beslut om Storgrundet

Flytta parken längre ut, skriver Anders Malmberg i en insändare om Storgrundet. Olle Hedberg, WPD, svarar direkt.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Gunnar Stattin

Annons

Snart dags för beslut om hur STOAB:s ansökan om att anlägga en industriell verksamhet i nära anslutning till ön och naturreservatet Storjungfrun här vid jungfrukusten ska hanteras. En kust som betyder så mycket för både boende och kommunerna längs med densamma, inte minst för turistnäringen.

Jag vill informera om graverande saker under samrådstiden, och hur STOAB och bakomliggande WPD har agerat, eller brustit i att agera.

Under samrådstiden identifierade en privatperson att samrådsmaterialet var felaktigt. Detta rörde något så viktigt som placeringen och utbredningen av vindkraftsindustrin. Felaktiga skalstockar återfanns på ett flertal ställen i materialet, och gav både bilden av att parken låg betydligt längre ifrån Storjungfrun än vad som blir fallet, och att utbredningen var felaktig. Detta kommunicerades till WPD, som ändrade underlaget men samtidigt motsatte sig en förlängd samrådstid. Det som är riktigt allvarligt är att INGA av de myndigheter eller övriga remissinstanser av detta samrådsunderlag har fått den nya versionen för beaktande. De har alltså haft felaktiga underlag att basera sina analyser, beräkningar och hänsyn till, alltifrån radarproblematik till beaktande av djurliv etc etc. Det fanns också felaktigt fotomontage i materialet.

Annons

Annons

Jag har själv begärt ut diarieförd samrådshandling från ett flertal myndigheter, och dessa har alla varit felaktiga på det sätt som beskrivs ovan. Helt otroligt nonchalant agerande av WPD, och innebär givetvis att stora delar av det samråd som hållits har gjorts med felaktiga underlag, och har förmodligen gett felaktiga remissvar. Begär ex.vis ut TRV 2020/99340 från Trafikverket och se efter själv.

En till sak som noterades för WPD under samrådstiden var den sötvattenås som finns i inlandet, och som mynnar ut i närheten av Storjungfrun. I mailkonversation med Söderhamn Nära, ansvarig för vattenförsörjningen i Söderhamns kommun, fick jag svaret att ” de inte blivit kontaktade i samrådshänseende”. Helt otroligt det med, med tanke på att fundamentsättning innebär ett stort risktagande för denna ås. Vad händer om sötvattenåsen punkteras på flera ställen av de tusentals ton tunga fundament som planeras? Vad händer med vattentrycket i åsen då? Tar Söderhamns kommunpolitiker den risken och säger Ja till denna lokalisering av vindkraftsindustri?

Att verken nu planeras bli "bara" 290 meter, ja det är ändå lika högt som att ställa "Turning Torso" i Malmö ovanpå Oscarsborg, mätt från Söderhamnsån.

Flytta parken längre ut!

Anders Malmberg

Svar direkt:

I en replik i Hela Hälsingland framför Anders Malmberg ett antal frågor till STOAB, bland annat att STOAB:s kartor varit missvisande under samrådsfasen för vindkraftsprojekt Storgrundet. Jag vill passa på att tacka Anders för inspelet och bemöta de kommentarer som framförts. 

Annons

Annons

Vid framtagandet av samrådsunderlaget publicerades av misstag fel skalstock på några av kartorna. Detta gjorde att vissa avstånd kan ha uppfattas felaktigt, vilket är olyckligt. Felet berodde på en bugg i kartprogrammet och upptäcktes efter utskick. I text beskrevs dock avstånden korrekt. Så snart felet upptäcktes så vidtog vi åtgärder för att tillgängliggöra ett korrekt uppdaterat underlag för våra samrådsparter och övriga intressenter.

Vidare har STOAB genomfört ett omfattande samråd och har bjudit in myndigheter, näringsliv, föreningar och privatpersoner. Det har varit viktigt för oss att träffa alla grupperingar och individer som önskar tycka till om Storgrundets utformning. Över ett 40-tal möten hölls under samrådsperioden som pågick under sju veckor, vilket gör samrådet väl tilltaget sett till praxis på området.

Anders Malmberg frågar slutligen hur STOAB hanterat frågan om projekt Storgrundets eventuella påverkan på sötvattenåsar. STOAB har med hjälp av oberoende experter låtit utreda förhållandena i det aktuella området. Experterna konstaterar att avståndet från ansökansområdet och de rullstensåsar som identifierats i havet, till närmaste ö där brunnar kan tänkas finnas, gör att det är helt uteslutet att negativ påverkan på vattenförsörjning skulle kunna uppstå. En brunn som hämtar grundvatten från en rullstensås på en ö skulle inte heller kunna påverkas av de grundläggningsarbeten på havsbotten som anges i ansökan. Detsamma gäller för alla andra typer av förekommande brunnar eller andra vattenkällor.

Olle Hedberg VD, wpd Offshore och STOAB

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy