Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: "Uppsiktsplikt" gäller den även i KS i Nordanstig?

Håkan Larsson kritiserar kommunen för den dåliga vattenkvaliteten i Mellanfjärden. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) ger svar direkt.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Swecos utredning av vattenkvalitén i Mellanfjärden visade på stora brister, skriver insändaren.

Bild: Roxanne Nilsson

Annons

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen skall ha uppsiktsplikt över

• Övriga nämnders verksamhet

• Bolagens verksamhet

• Verksamhet enligt avtalssamverkan

• Verksamhet i gemensamma kommunalförbund. Uppsiktsplikten är ett stort ansvar som vilar på hela kommunstyrelsen, utan undantag.

Speciellt viktigt är det att följa myndighetsnämndernas verksamhet och beslut, så att lagar och förordningar efterlevs och inte bygger på politiska inriktningar eller personliga åsikter.

Byggnadsnämnd och miljönämnd, där det inte bara är fråga om att fatta beslut utan även se till gällande lagar och beslut efterlevs.

Exempel miljökontoret:

Swecos utredning av vattenkvalitén i Mellanfjärden visade på stora brister. Avloppsverket, godkänt för en belastning av 350 pe. Redan år 2010 framkom att belastningen sommartid översteg 800 pe.

Annons

Sedan dess har tillkommit tömning av va för gästbåtar, va-tömning för husbilar och husvagnar, 35 000 besökare i Trolska skogen samt en ny anslutning utanför gällande verksamhetsområde.

Åtgärd från KS? Ingen!

Annons

Vidare konstaterade Sweco att 80 procent av tiden gick strömmarna i fel riktning så att utsläppen hamnade på fel ställe i förhållande till den ursprungliga projekterade lösningen. Detsamma gäller för Edsmyrån som transporterar utsläppen från Jättendals va-verk som är två gånger högre av kväve. Detta gör att Norra Fjärden i Mellanfjärden årligen tillförs 2 000 kg rent kväve. Under dom 40 år som dessa verk varit i gång innebär det en tillförsel av 80 -100 ton rent kväve som aldrig var tänkt att hamna där i Norra Fjärden.

Åtgärd från miljökontoret och KS? Ingen!

Utsläppen från Jättendals va-verk mynnar sista biten innan utsläppet i Jättendalssjön i ett öppet dike, 45 000 m3 lindrigt renat avlopp, 500 m från en av kommunens populäraste badplatser.

Åtgärder från hälsokontoret och KS? Ingen!

Produktion och utleverans av färskvatten ligger på 8 000 m3 i Jättendal, vilket är avgiftsgrundande. Mottaget behandlat avloppsvatten är 44 387 m3. 36 300 m3 från husdräneringar, takavvattningar och förmodligen någon liten bäck. 36 000 m3 som varit mera nyttigt om det infiltrerats till grundvattnet istället för att smutsas ned med fekalier och urin, kostar massor för att delvis renas och skickas till havet.

Annons

Åtgärder från miljökontoret och KS? Inget!

Detta är bara några brister i den lagstadgade "uppsiktsplikten". Det finns många fler exempel om det inte räcker med dessa.

Håkan Larsson, boende i Mellanfjärden

Annons

Svar direkt:

Jag delar din oro över vattenkvaliteten i Mellanfjärden. Det är en otroligt vacker plats. Inte minst för er som bor där men även för övriga kommuninvånare och alla de turister som hittat dit. Vattenkvaliteten är oroväckande i stora delar av Östersjön så det är också en större fråga än just Mellanfjärden. Det är ingen enkel sak att veta vad som påverkar och hur mycket. Det är något som vi ligger i startgroparna med att utreda. Samtidigt så vet vi att oavsett vad en sådan utredning visar så måste vi göra någon åtgärd på reningsverket i Mellanfjärden, annars går det snart inte att utveckla området så mycket mer. Jag räknar jag med att det snart kommer förslag att ta ställning till vad gäller reningsverket i Mellanfjärden. När det gäller kommunens uppsiktsplikt och vad den innebär, har du dock fel.

Norrhälsingslands miljö- och räddningsnämnd ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken inom Nordanstigs kommun och därmed Mellanfjärdens och Jättendals reningsverk. Denna myndighetsutövning är och skall vara opartisk från kommunen i övrigt. KS uppsiktsplikt innebär ingen rätt eller möjlighet för KS att ställa krav på hur nämnden gör sina enskilda bedömningar i sak. De uppgifter om utsläppsmängder etc. som redovisats är därför inte en fråga för KS att bemöta eller ta ställning till. Myndighetsbeslut kan alltid överklagas till högre instans såsom länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och efter ev. prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. 

Annons

Annons

Ola Wigg (S), kommunstyrelsens ordförande Nordanstigs kommun

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy