Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Vindkraft i Söderhamn

Insändare
Öppet brev till kommunfullmäktige i Söderhamns kommun

Lennart Taflin, fastighetsägare i Söderhamns skärgård, vill ha svar från kommunen om planerna på vindkraft längs kusten.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Hanna Persson

Annons

Det produceras mest el i norra Sverige, d v s norr om Dalälven. Däremot används mest el i södra Sverige. Samtidigt är överföringskapaciteten mellan områdena begränsad, vilket innebär, att all överskottsel från norra Sverige inte kan användas i södra Sverige. Dessutom är det ineffektivt att leda el lång väg. Varför ska man då bygga ytterligare vindkraftverk i norra Sverige, där det redan finns ett stort elöverskott, i stället för i södra Sverige, där det finns ett stort elunderskott? Varför ska man bygga vindkraftverk i Sverige, för att exportera el till andra länder?

Svaret på de frågorna är, att varken kommunerna i södra Sverige eller andra länder vill förstöra sin egen närmiljö, när man kan vilseleda politiker i landsbygden att förstöra sin egen närmiljö, genom påståenden om att just den etableringen är viktig för framtidens elbehov och falska löften om att det skapas arbetstillfällen i kommunen, att det gynnar de lokala företagen samt att kommunen i det stora hela gynnas. Frågan är, vilkas intressen skall kommunen bevaka? Närmiljön för kommunens invånare eller multinationella bolags vinstintressen? Närmiljön för kommunens egna invånare eller närmiljön för andra kommuner invånare?

Annons

Annons

När Gävle kommun stoppade etableringen av vindkraftverk utanför dess kustområde vände sig Svea Vind Offshore i stället till Söderhamns kommun, som ställde sig positiv till en etablering av en stor vindkraftspark utanför Söderhamns skärgård. Att tillåta ett sådant kraftigt ingrepp i naturen kräver självklart, att man vet vad det innebär och vilka långtgående konsekvenser det får. Att det dessutom är vanligt, att det uppkommer skador på miljön, som är utöver vad man hade förväntat sig, gör inte saken lättare. Kommunens positiva inställning till en etablering av den nu aktuella vindkraftsparken visar dessvärre, att kommunens företrädare inte har tillräcklig kunskap om vad en sådan etablering innebär eller vilka konsekvenser det kommer att få för kommunen, dess invånare och turistnäringen samt vilka ekonomiska risker kommunen tar. Att sitta och vänta på Mark- och Miljödomstolens bedömning är bara att försöka avsäga sig sitt eget ansvar för den miljöförstöring, som vindkraftparken innebär. Framförallt med tanke på, att Mark- och Miljödomstolens bedömning görs utifrån gällande lagstiftning, där lokala naturvårdsintressen är underordnad nationella intressen för en fossilfri energiproduktion.

Jag vill därför, i egenskap av fastighetsägare i Söderhamns skärgård, ha tydliga svar på följande frågor:

1. Är det rimligt att förstöra Söderhamns skärgård för att förse södra Sverige och utlandet med el?

Annons

2. Är det viktigare att gynna vinstintresset för utländska företag än att värna om kommuninvånarnas närmiljö?

3. På vilket sätt gynnas Söderhamn av den nu aktuella vindkraftsetableringen?

Annons

4. Vilken påverkan på miljön görs under byggfasen av vindkraftverken?

5. Kan Söderhamns kommun garantera, att sötvattenåsen, som förser en stor del av skärgården med dricksvatten, inte förstörs?

6. Om sötvattenåsen förstörs, kommer kommunen att hålla drabbade skadelösa och på vilket sätt?

7. Vilken påverkan på miljön görs under driften av vindkraftverken?

8. Söderhamns kommun har satsat mycket på dess skärgård. Hur kommer den nu aktuella vindkraftsparken att påverka skärgårdslivet och turistnäringen?

9. Vindkraftsverk har en beräknad livslängd på 20 år. Därefter ska de rimligtvis monteras ner och fraktas bort. På vilket sätt kommer det att påverka miljön?

10. Vilka garantier har Söderhamns kommun för att vindkraftsverkens ägare kommer att genomföra och bekosta nedmonteringen av vindkraftsverken samt återställandet av kustområdet?

11. Finns inte risken, att Söderhamns kommun kommer att bli ansvarig för avvecklingen och återställandet av kustområdet?

12. Om så blir fallet, vilka kostnader skulle det innebära för Söderhamns kommun? Jämför gärna med kommunens 20-miljonersskandal för Bromsäng.

Lennart Taflin, fastighetsägare i Söderhamns skärgård

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy