Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu är det tid att bygg något nytt

/

Annons

Det är bra att politikerna i Bollnäs nu verkar ha kommit till insikt om att de inte längre kan sitta i skyddat bo när verksamheterna tvingas spara.

Den insikten borde ha kommit för länge sedan, men det tycks vara så att politikerna drar sig i det längsta för att börja såga på den gren som de själva sitter på.

I stället ökade kostnaderna för politiker när det gamla samarbetet mellan de borgerliga partierna och Sjukvårdspartiet havererade och Centern gjorde upp med Socialdemokraterna om att ta över kommunstyret.

Då blev det två kommunalråd i stället för ett. Kostnaderna för oppositionsråden ökade. Och i stället för att dra in på antal politiker, nämnder och styrelser så utökades organisationen med ett kulturutskott direkt under kommunstyrelsen.

Trots att nästan ingen egentligen ville ha ett sådant utskott. Åtminstone har inga ledande socialdemokrater eller centerpartister stått upp och motiverat den märkliga konstruktionen med ett utskott som ansvarar för kulturfrågorna, samtidigt som hela kulturpersonalen hör hemma i utbildningsförvaltningen.

Nu vill i alla fall majoriteten, S och C, spara i den politiska organisationen. Och det borde inte vara svårt att nå fullständig enighet om ett sådant förslag. Däremot kan det säkerligen bli en livlig debatt om hur man ska spara.

Det är viktigt att, som kommunalrådet Olle Nilsson Sträng (S) säger, ta fram ett förslag med både en kort- och långsiktig översyn av den politiska organisationen. Han menar att det handlar om mer än arvoden. Det kan också handla om storleken på nämnder och kommunfullmäktige.

Det är uppenbart att det länge behövts en totalöversyn av den kommunalpolitiska organisationen. Både av ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl. Men politiker verkar dra sig i det längsta för att sätta sina egna taburetter på spel.

De kan besluta om nedskärningar och personalminskningar för andra, men sitter gärna själva i orubbat bo.

Men nu är det tid att bygga något nytt.

Inte bara av ekonomiska skäl. Det är minst lika viktigt att klara ut både beslutsvägar och rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän. En del beslut kan manglas i en nämnds arbetsutskott, i nämnden, i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen, för att till sist hamna i kommunfullmäktige.

Delvis är samma politiker med hela tiden och diskuterar ärendet som långt ifrån alltid är något tungt principiellt ärende som måste gå ända till fullmäktige. Flera ärenden borde vara möjliga att beslutas på tjänstemannanivå, bara rollfördelningen var tydligare.

En kommun av Bollnäs storlek borde utan vidare kunna klara sig med en nödvändig myndighetsnämnd, en kommunstyrelse med arbetsutskott och ett kommunfullmäktige.

En förutsättning för att en sådan organisation ska fungera är att politikerna klart och tydligt sätter mål och ramar, och ger mandat åt förvaltningschefer och tjänstemän att bedriva verksamheten utifrån dessa mål och ramar.

Vilken företagsstyrelse håller på med samma småfrågor som nämnder och kommunstyrelser gör idag?

Ingen! Verksamheten överlåts till vd och personal, och vd är ansvarig inför den valda styrelsen. Klart och tydligt.

Förutom en radikal förändring av den politiska organisationen måste också Bollnäs och kommunerna runt omkring börja samarbeta mycket mer när det gäller administrativa rutiner som personalpolitik, lönehantering och andra övergripande frågor.

Det kan ge både besparingar och ökad effektivitet.

Annons
Annons