Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister hos ungdomshem

Unga som tas omhand på hem för vård och boende i Hudiksvalls kommun får ännu inte den hjälp de har rätt till. En tillsyn visar brister hos ungdomshemmen.

Annons

Tillsynen av de sju privata hem för vård och boende som finns i kommunen är nu klar.
– De flesta HVB-hemmen visar brister i dokumentationen, säger chefen för stöd- och utvecklingsenheten, Annica Westerberg.
HVB-hem för vuxna har inte lika starka krav på dokumentation och genomförandeplaner, där säger lagen att det bör finnas. skillnaden är att för HVB-hem för barn och ungdomar, då ska det finnas. säger Annica Westerberg. 

I kommunen finns tre privata ungdomshem. På social- och fritidsnämndens arbetsutskott presenterades resultatet tillsynen i två av dem.
Hudiksvalls ungdomshem är till för ungdomar mellan 13–17 år. Hemmet har tidigare fått kritik av länsstyrelsen. Kritiken rörde brister i journalföringen, personalens utbildningsnivå och hemmets kvalitetssystem. Ledningen för hemmet poängterar att de arbetar med att komma tillrätta med detta. Trots det så kritiserar social- och fritidsnämnden nu återigen ungdomshemmet för brister i genomförandeplaner och brister i journalerna, bland annat går det inte att följa hur behandlingen genomförs i anteckningarna. 

Söråkre ungdomshem är till för ungdomar mellan 12–17 år. Hemmet har en tydlig struktur för verksamheten, visar kommunens tillsyn.
Trots det finns det fortfarande brister i dokumentation och genomförandeplaner.
Förvaltningen kräver nu in åtgärdsplaner från de båda ungdomshemmen. I Planen ska det framgå hur och när åtgärder vidtagits för journalföringen och för att genomförandeplanerna ska nå upp till lagens krav. Planerna ska in till social- och fritidsnämnden innan juni månads slut. 

Länsstyrelsen är den som har det yttersta ansvaret för tillsynen.
Hedvigsforsgårdens ungdomshem väntar tillsynsbesök från därifrån, därför har inte kommunen besökt hemmet.

Annons
Annons